Murtoluvun ja prosenttiluvun yhteys.
Pisteet 0
Tehtävä 1/40
Valitse murtolukua vastaava prosenttiluku.