Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys.
Pisteet 0
Tehtävä 1/40
Valitse murtolukua vastaava desimaaliluku.